New Fame, Spy MC, Kaleidoscopes & Giant Feet at Empire 7/15

Heard Presents: New Fame, Spy MC, Kaleidoscopes & Giant Feet at CR July 15th, 2021
: found.ee/NewFame_Jul15
?: 21+
Doors at 8:00pm