Back to Soul Man Sam vs. Gypsy Mitchell at Antone’s